• 15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı
 • 5-8 Mart 2020
Kalan Süre

Katılımcı Profili

Neden Katılmalısınız?

 • Tarımsal ihracatın %40’a varan kısmının Mersin’den yapılıyor olması,
 • İklim koşullarının iyi olması sayesinde erkencilik sağlanması, ürün çeşitliliğinin çok olması, düşük sıcaklıklar nedeni ile birçok yerde yetiştirilemeyen muz ve turunçgil gibi tropik ve subtropik meyvelerin yetişebilmesi,
 • Sebzecilik ve örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişmiş olması,
 • İyi tarım ve organik tarım yapılmasına uygun toprak koşullarına sahip olması,
 • Üreticilerin yeniliğe açık olması ve yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde uygulamaya aktarması,
 • Stratejik konumu, serbest bölge ve limanı sayesinde iç ve dış pazarlara ulaşım imkânlarının yüksek oluşu,
 • Tarla ziraatinde ihracata yönelik yeni bahçelerin kurulmasına elverişli potansiyelin varlığı,
 • Yer altı ve yer üstü sulama kaynaklarının zengin olması,
 • Tarımsal ürün çeşitliliğinin çok olması,
 • Hasat sonrası ürün işleyen tarıma dayalı sanayinin varlığı.
 • Toplam tarım alanının (2014) : 3.848.638 da olması

Katılımcı Profili

Sera, sera malzeme ve ekipmanları, sera ısıtma soğutma havalandırma teknolojileri,
Damla sulama ve ekipmanları,
Sulama, makine ve ekipmanları,
Fide, fidan, tohum, organik gübre, gübre ve bitki besleme,
Bitki yetiştirme ortamları,
Tarım makineleri, ekipmanları, eksesuarları,
Sebze ve meyve işleme ve paketleme makineleri,
Gıda üretim, ambalaj ve dolum makinaları
Gıda ürünleri
Organik tarım ve uygulamaları,
Süs bitkileri,
Peyzaj malzemeleri,
Hayvancılık ekipmanları, hayvan besleme ve yem üretimi,
Kalite belgelendirme sistemleri,
Tarımsal analiz laboratuarları,
Tarım sigortaları, tarım kredileri, sektörel yayınlar