• 13. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı
  • 22-25 Şubat 2018
Kalan Süre

Katılımcı Profili

Neden Katılmalısınız?

  • Tarımsal ihracatın %40’a varan kısmının Mersin’den yapılıyor olması,
  • İklim koşullarının iyi olması sayesinde erkencilik sağlanması, ürün çeşitliliğinin çok olması, düşük sıcaklıklar nedeni ile birçok yerde yetiştirilemeyen muz ve turunçgil gibi tropik ve subtropik meyvelerin yetişebilmesi,
  • Sebzecilik ve örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişmiş olması,
  • İyi tarım ve organik tarım yapılmasına uygun toprak koşullarına sahip olması,
  • Üreticilerin yeniliğe açık olması ve yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde uygulamaya aktarması,
  • Stratejik konumu, serbest bölge ve limanı sayesinde iç ve dış pazarlara ulaşım imkânlarının yüksek oluşu,
  • Tarla ziraatinde ihracata yönelik yeni bahçelerin kurulmasına elverişli potansiyelin varlığı,
  • Yer altı ve yer üstü sulama kaynaklarının zengin olması,
  • Tarımsal ürün çeşitliliğinin çok olması,
  • Hasat sonrası ürün işleyen tarıma dayalı sanayinin varlığı.
  • Toplam tarım alanının (2014) : 3.848.638 da olması

Katılımcı Profili

  • Sera, sera malzeme ve ekipmanları, sera ısıtma soğutma havalandırma teknolojileri,
  • Damla sulama ve ekipmanları,
  • Sulama, makine ve ekipmanları,
  • Fide, fidan, tohum, organik gübre, gübre ve bitki besleme,
  • Bitki yetiştirme ortamları,
  • Tarım makineleri, ekipmanları, eksesuarları,
  • Sebze ve meyve işleme ve paketleme makineleri,
  • Organik tarım ve uygulamaları,
  • Süs bitkileri,
  • Peyzaj malzemeleri,
  • Hayvancılık ekipmanları, hayvan besleme ve yem üretimi,
  • Kalite belgelendirme sistemleri,
  • Tarımsal analiz laboratuarları,
  • Tarım sigortaları, tarım kredileri,
  • Sektörel yayınlar