• 14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı
 • 7-10 Mart 2019
Kalan Süre

Katılımcı Profili

Neden Katılmalısınız?

 • Tarımsal ihracatın %40’a varan kısmının Mersin’den yapılıyor olması,
 • İklim koşullarının iyi olması sayesinde erkencilik sağlanması, ürün çeşitliliğinin çok olması, düşük sıcaklıklar nedeni ile birçok yerde yetiştirilemeyen muz ve turunçgil gibi tropik ve subtropik meyvelerin yetişebilmesi,
 • Sebzecilik ve örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişmiş olması,
 • İyi tarım ve organik tarım yapılmasına uygun toprak koşullarına sahip olması,
 • Üreticilerin yeniliğe açık olması ve yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde uygulamaya aktarması,
 • Stratejik konumu, serbest bölge ve limanı sayesinde iç ve dış pazarlara ulaşım imkânlarının yüksek oluşu,
 • Tarla ziraatinde ihracata yönelik yeni bahçelerin kurulmasına elverişli potansiyelin varlığı,
 • Yer altı ve yer üstü sulama kaynaklarının zengin olması,
 • Tarımsal ürün çeşitliliğinin çok olması,
 • Hasat sonrası ürün işleyen tarıma dayalı sanayinin varlığı.
 • Toplam tarım alanının (2014) : 3.848.638 da olması

Katılımcı Profili

 • Sera, sera malzeme ve ekipmanları, sera ısıtma soğutma havalandırma teknolojileri,
 • Damla sulama ve ekipmanları,
 • Sulama, makine ve ekipmanları,
 • Fide, fidan, tohum, organik gübre, gübre ve bitki besleme,
 • Bitki yetiştirme ortamları,
 • Tarım makineleri, ekipmanları, eksesuarları,
 • Sebze ve meyve işleme ve paketleme makineleri,
 • Organik tarım ve uygulamaları,
 • Süs bitkileri,
 • Peyzaj malzemeleri,
 • Hayvancılık ekipmanları, hayvan besleme ve yem üretimi,
 • Kalite belgelendirme sistemleri,
 • Tarımsal analiz laboratuarları,
 • Tarım sigortaları, tarım kredileri,
 • Sektörel yayınlar