• 14. Mersin Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı
 • 7-10 Mart 2019
Kalan Süre

Ziyaretçi Profili

Neden Ziyaret Etmelisiniz?

Mersin özellikle meyve ve sebze üretiminde söz sahibi bir ilimizdir. Ülkemizde toplam meyve üretiminin yaklaşık % 10'u Mersin kaynaklıdır. Bu oran narenciye üretiminde %25'i aşmaktadır. Ülkemiz sebze üretiminin ise yaklaşık % 5'i Mersin kaynaklıdır. Bitkisel üretim açısından ise, İzmir'in arkasında ikinci sırada bulunmaktadır.   Mersin ekonomisinin ürettiği yıllık gayri safi hasılanın yaklaşık %20' den fazla bir oranı tarımsal üretimden kaynaklanmaktadır. Bu konuda Türkiye ortalamasının yaklaşık %13 olduğu düşünülürse, tarım sektörü Mersin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Tarım sektörü, Mersin'de kurulu bulunan ve tarımsal ürün işlemesine dayanan sanayi kuruluşları için, hammadde sağlama işlevi görmektedir. Bu nedenle, tarım sektörünün gelişmesi ve rekabet gücü kazanması, bu alanda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının da rekabet gücünü artırmaktadır. Sahip olunan avantajlar bölgenin ihracatına güç kattığı gibi, yabancı yatırımcılar için de Mersin’de tarımı çok cazip bir konuma yükseltmiştir.   Ülkemiz örtü altı üretimde Antalya birinci sıradadır. Bu ilimizi sırasıyla, Mersin Adana Muğla illeri takip etmektedir. Bu 4 ildeki toplam örtü altı üretim Ülkemiz toplam örtüaltı üretiminin yaklaşık % 90’nını oluşturmaktadır.5 Ülkemiz örtüaltı bitkisel üretim değeri yaklaşık 16 milyar TL’dir

Ziyaretçi Profili

 • Çiftçiler
 • Tarımsal Malzeme Üreticileri
 • Tarımsal Makine Üreticileri
 • Tohum ve Fidan Üreticileri
 • Hayvancılık Ekipman Üreticileri
 • Yem Üreticileri
 • Veterinerler
 • Ziraat Mühendisleri
 • Gıda toptancıları
 • İthalatçı firmalar
 • Kalite Kontrol ve Laboratuar Görevlileri
 • Patent,  Marka, Yönetim, Denetim  ve Sertifika Uzmanları