• 16. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı
  • 8-12 Kasım 2022
Kalan Süre

Haberler

Mersin Tarım Fuarı neden önemli?

Mersin ekonomisi; tarım, ticaret, sanayi, üniversite ve iç turizmin bir arada geliştiği çok odaklı bir ekonomidir. Uluslararası bir limana sahip olması,Orta asyaya uzanan tren yolu, otoban ile hızlı kara ulaşım olanağı, limanı ve gelişmiş "Serbest Bölge" faaliyetleri Mersin'i dünyanın önde gelen bölgesel kalkınma projelerinden biri olan GAP'ın (Güneydoğu Anadolu Projesi) dünyaya açılan kapısı konumuna getirmiştir.
 
 
Tarımsal ihracatın %40'a varan kısmının Mersin'den yapılıyor olması,
İklim koşullarının iyi olması sayesinde erkencilik sağlanması, ürün çeşitliliğinin çok olması, düşük sıcaklıklar nedeni ile birçok yerde yetiştirilemeyen muz ve turunçgil gibi tropik ve subtropik meyvelerin yetişebilmesi,
Sebzecilik ve örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişmiş olması,
İyi tarım ve organik tarım yapılmasına uygun toprak koşullarına sahip olması,
Üreticilerin yeniliğe açık olması ve yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde uygulamaya aktarması,
Stratejik konumu, serbest bölge ve limanı sayesinde iç ve dış pazarlara ulaşım imkânlarının yüksek oluşu,
Tarla ziraatinde ihracata yönelik yeni bahçelerin kurulmasına elverişli potansiyelin varlığı,
Yer altı ve yer üstü sulama kaynaklarının zengin olması,
Tarımsal ürün çeşitliliğinin çok olması,
Hasat sonrası ürün işleyen tarıma dayalı sanayinin varlığı,
Toplam tarım alanının (2014): 3.848.638 da olması,
Başta bakliyat olmak üzere gıda üretiminde önemli bir yere sahip olması.