• 16. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı
  • 8-12 Kasım 2022
Kalan Süre

Mersin, meyve ve sebze üretiminde söz sahibidir


Türkiye’nin önde gelen tarım kenti olan Mersin, Türkiye'nin meyve sebze deposudur. 

Mersin özellikle meyve ve sebze üretiminde söz sahibi bir ilimizdir. Ülkemizde toplam meyve üretiminin yaklaşık % 10'u Mersin kaynaklıdır. Bu oran narenciye üretiminde %25'i aşmaktadır. Ülkemiz sebze üretiminin ise yaklaşık % 5'i Mersin kaynaklıdır. Bitkisel üretim açısından ise, İzmir'in arkasında ikinci sırada bulunmaktadır.
 
Mersin ekonomisinin ürettiği yıllık gayri safi hasılanın yaklaşık %20'den fazla bir oranı tarımsal üretimden kaynaklanmaktadır. Bu konuda Türkiye ortalamasının yaklaşık %13 olduğu düşünülürse, tarım sektörü Mersin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır.
 
Tarım sektörü, Mersin'de kurulu bulunan ve tarımsal ürün işlemesine dayanan sanayi kuruluşları için, hammadde sağlama işlevi görmektedir. Bu nedenle, tarım sektörünün gelişmesi ve rekabet gücü kazanması, bu alanda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının da rekabet gücünü artırmaktadır.
 
Tarım ve tarıma dayalı sanayi kuruluşları beraberinde gıda sektörününde Mersin'de gelişmesini sağlamış başta bakliyat, kuruyemiş, yağ ve içecek olmak üzere gıda üretiminde önemli bir yere sahiptir.
 
Sahip olunan avantajlar bölgenin ihracatına güç kattığı gibi, yabancı yatırımcılar için de Mersin'de tarımı çok cazip bir konuma yükseltmiştir.
 
Ülkemiz örtü altı üretimde Antalya birinci sıradadır. Bu ilimizi sırasıyla, Mersin Adana Muğla illeri takip etmektedir. Bu 4 ildeki toplam örtü altı üretim Ülkemiz toplam örtüaltı üretiminin yaklaşık % 90'nını oluşturmaktadır.5 İlimizin örtüaltı bitkisel üretim değeri yaklaşık 17 milyar TL'dir.
 
Mersin'de organik tarım ve iyi tarım sektörü
 
Mersin, başta turunçgiller olmak üzere, domates, biber, sert çekirdekli (kayısı, şeftali, kiraz, erik vs.) meyve türlerinde üretimin ve tüketimin bolca yapıldığı bir ildir. 490 organik üretici 71 farklı üründe 101.693 ha alanda organik üretim yapmakta, bu üretim alanı ile ilin ülke genelinde organik tarım alanının % 15'ini oluşturarak 2. sırada yer almaktadır.