• 16. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı
  • 8-12 Kasım 2022
Kalan Süre

Ziyaretçi Profili

Neden Ziyaret Etmelisiniz?

Mersin özellikle meyve ve sebze üretiminde söz sahibi bir ilimizdir. Ülkemizde toplam meyve üretiminin yaklaşık %10'u Mersin kaynaklıdır. Bu oran narenciye üretiminde %25'i aşmaktadır. Ülkemiz sebze üretiminin ise yaklaşık %5'i Mersin kaynaklıdır. Bitkisel üretim açısından ise, İzmir'in arkasında ikinci sırada bulunmaktadır. Mersin ekonomisinin ürettiği yıllık gayri safi hasılanın yaklaşık %20' den fazla bir oranı tarımsal üretimden kaynaklanmaktadır. Bu konuda Türkiye ortalamasının yaklaşık %13 olduğu düşünülürse, tarım sektörü Mersin ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Tarım sektörü, Mersin'de kurulu bulunan ve tarımsal ürün işlemesine dayanan sanayi kuruluşları için, hammadde sağlama işlevi görmektedir. Bu nedenle, tarım sektörünün gelişmesi ve rekabet gücü kazanması, bu alanda faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının da rekabet gücünü artırmaktadır. Sahip olunan avantajlar bölgenin ihracatına güç kattığı gibi, yabancı yatırımcılar için de Mersin’de tarımı çok cazip bir konuma yükseltmiştir. Ülkemiz örtü altı üretimde Antalya birinci sıradadır. Bu ilimizi sırasıyla, Mersin Adana ve Muğla illeri takip etmektedir. Bu 4 ildeki toplam örtü altı üretim ülkemiz toplam örtüaltı üretiminin yaklaşık %90’nını oluşturmaktadır. 5 Ülkemiz örtüaltı bitkisel üretim değeri yaklaşık 16 milyar TL’dir.

Ziyaretçi Profili

Çiftçiler
Tarımsal Malzeme Üreticileri
Tarımsal Makine Üreticileri
Tohum ve Fidan Üreticileri
Hayvancılık Ekipman Üreticileri
Yem Üreticileri
Veterinerler
Ziraat Mühendisleri
Gıda Toptancıları
İthalatçı Firmalar
Kalite Kontrol ve Laboratuar Görevlileri
Gıda Üreticileri