• 16. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı
 • 8-12 Kasım 2022
Kalan Süre

Katılımcı Profili

Neden Katılmalısınız?

 • Tarımsal ihracatın %40’a varan kısmının Mersin’den yapılıyor olması,
 • İklim koşullarının iyi olması sayesinde erkencilik sağlanması, ürün çeşitliliğinin çok olması, düşük sıcaklıklar nedeni ile birçok yerde yetiştirilemeyen muz ve turunçgil gibi tropik ve subtropik meyvelerin yetişebilmesi,
 • Sebzecilik ve örtüaltı yetiştiriciliğinin gelişmiş olması,
 • İyi tarım ve organik tarım yapılmasına uygun toprak koşullarına sahip olması,
 • Üreticilerin yeniliğe açık olması ve yeni gelişmeleri hızlı bir şekilde uygulamaya aktarması,
 • Stratejik konumu, serbest bölge ve limanı sayesinde iç ve dış pazarlara ulaşım imkânlarının yüksek oluşu,
 • Tarla ziraatinde ihracata yönelik yeni bahçelerin kurulmasına elverişli potansiyelin varlığı,
 • Yer altı ve yer üstü sulama kaynaklarının zengin olması,
 • Tarımsal ürün çeşitliliğinin çok olması,
 • Hasat sonrası ürün işleyen tarıma dayalı sanayinin varlığı.

Katılımcı Profili

• Tarım makineleri, ekipmanları, aksesuarları
• Sera, sera malzeme ve ekipmanları
• Sera ısıtma soğutma havalandırma teknolojileri
• Damla sulama ve ekipmanları
• Fide, fidan, tohum, organik gübre, gübre ve bitki besleme
• Bitki yetiştirme ortamları
• Sebze ve meyve işleme ve paketleme makineleri
• İşleme, doldurma, ölçümleme ve paketleme teknolojileri
• Gıda güvenliği, organik tarım ve uygulamaları
• Süs bitkileri
• Peyzaj malzemeleri
• Hayvancılık ekipmanları, hayvan besleme ve yem üretimi
• Kalite belgelendirme sistemleri
• Tarımsal analiz laboratuarları
• Tarım sigortaları, tarım kredileri
• Sektörel yayınlar
• Hijyen ve kalite kontrol teknolojileri
• Diğer